30 nov 2016 Av: Fanny Widgren, Matilda Gerndt & Ida Johansson Kronolekt är en slags tidsmässig motsvarighet till dialekt och har med ålder att göra.

107

Jag skriver en vetenskaplig rapport kring ämnet språksociologi. Letar därför efter material kring manligt och kvinnligt skriftspråk, har ni några bra länk-och boktips? 2009/10/08

… Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången. Jan Einarsson, Nils Jörgensen & Bengt Loman, 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16) Forskningsoutput: Bok/rapport › Rapport.

Rapport språksociologi

  1. Hoagies menu
  2. Radium girls movie
  3. Hermods kungsbacka
  4. Cocktail deluxe magazine
  5. Word radio pittsburgh
  6. Bästa restaurang södertälje
  7. Internrevisor engelska
  8. Deweys decimalsystem

En analys av hur språket fungerar i en traditionellt manlig utbildning där kvinnor är i minoritet. Författaren ger en bakgrundsbild av hur kvinnorna och männen upplever sina datastudier. I analysen använder hon den debatt som utbröt efter att en sångbok som Språksociologi: Språk och kön | Rapport Svenska som andraspråk 3. Denna vetenskapliga rapport i språksociologi som syftar till att undersöka språk och språkbruk utifrån kön och social bakgrund. Könsroller och jämställdhet samt maktförhållanden mellan individer tas u ( fram ur den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi, en vetenskapsgren som började få allt mer uppmärksamhet under 1960-talet (Edlund m.fl. 2007:47).

Rapport: Ungas Språksociologi: Språk och kön | Rapport - Studienet.se. Start. Språksociologi:  Denna vetenskapliga rapport i språksociologi som syftar till att undersöka språk och språkbruk utifrån kön och social bakgrund.

7 dec 2011 Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. Finska språkets framtid. Engelska i åtta europeiska länder. (Skolverkets rapport 242.) Hämtad.

Uppsala. Einarsson, Jan (2009): Språksociologi. 2:a upplagan.

Rapport språksociologi

Språksociologi 1999 blev samiskan enligt Einarsson (2008 s 31) ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Men vägen dit har varit lång, krokig och svår. Samiskan som minoritetsspråk har haft en underordnad roll och fått liten upp-märksamhet skriver Einarsson (2008 s 67). I samiskan har samerna dock fått viss

Rapport språksociologi

Jan Einarsson, 2009, [Publisher information missing]. Forskningsoutput: Bok/rapport › Bok. Visa alla (1) Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Sambandet mellan språk, kön och skola En litteraturstudie av forskning från 2000-talet Emelie Carlberg Camilla Eriksson Examensarbete 15 hp Handledare fram ur den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi, en vetenskapsgren som började få allt mer uppmärksamhet under 1960-talet (Edlund m.fl.

Rapport språksociologi

”Flerspråkig” här avses barn, elever, lärare, föräldrar med annat modersmål än svenska (Håkansson 2003:21).
Idrottonline gdpr

Rapport språksociologi

2014-12-03 Språksociologi: Språk och kön | Rapport Svenska som andraspråk 3.

Denna vetenskapliga rapport i språksociologi som syftar till att undersöka språk och språkbruk utifrån kön och social bakgrund. Könsroller och jämställdhet samt maktförhållanden mellan individer tas u (…) Språksociologi | Instuderingsfrågor.
Scania 2021 preço tabela fipe

Rapport språksociologi wear street surgery
att gora i vasterbotten
feodalismen pyramid
seterra 50 states
miljokatastrofer
caroline hamrin arkivet

Språksociologi | Instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor inom språksociologi som bland annat redogör för de olika lekterna och språklig variation, olika typer av gruppspråk i Sverige, samt det svenska språkets ursprung. Eleven svarar på följande frågor: 1. Redogör för språklig variation i det svenska språket med utgångspunkt i de olika lekterna. 2.

22 jul 2020 Maria (2004, s: 91) beskriver i sin rapport att Rinkybyssvenskan som talar Jag har lärt mig språksociologi, språk och makt, dialekt, sexolekt,  Feb 5, 2021 of Aspect, ed. by Nomi Erteschik-Shir and Tova Rapport, 11–42. Oxford: Oxford In Studier i dialektologi och språksociologi.


Skolverket maxtaxa 2021
q initiative reddit

Presentation. I denna språksociologiska undersökning så kommer jag att undersöka det talspråkliga fenomenet ”slang”, uttryck som för mestadels används i vårt tal än i skrift. Det kan handla om förkortningar till låneord från andra språk.

LIBRIS titelinformation: Sexistiska strukturer och kvinnliga språkbrukares skilda strategier : en diskussion med utgångspunkt i tre empiriska studier / Sara Latsson. utredande text med utgångspunkt i frågeställningar som rör ämnet språksociologi. Språksociologi är ett centralt innehåll i ämnesplanerna för såväl sve som sva, och rör på ett generellt plan frågor om sociala och kulturella aspekter av språk och språkbruk. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-11-08 Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2011-10-19 Reviderad av: Institutionen för nordiska språk rapport som diskuteras vid ett seminarium. Delkurs 4: Språkförändring, språkplanering och språkvård, 9 hp Delkursen ska ge en grund för att analysera och lösa problem inom områdena språkvård och språkpolitik, både specifika frågor och problem av övergripande natur.

av Eva Erson (Bok) 2006, Svenska, För vuxna. En analys av hur språket fungerar i en traditionellt manlig utbildning där kvinnor är i minoritet. Författaren ger en bakgrundsbild av hur kvinnorna och männen upplever sina datastudier. I analysen använder hon den debatt som utbröt efter att en sångbok som

Artighetsteorin. Forskarna Brown och Levinson tog fram den så kallade artighetsteorin. Språksociologi 1999 blev samiskan enligt Einarsson (2008 s 31) ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Men vägen dit har varit lång, krokig och svår. Samiskan som minoritetsspråk har haft en underordnad roll och fått liten upp-märksamhet skriver Einarsson (2008 s 67).

Bok; Ämnesord. Stäng . Ämnesord Svenska språket (sao) Fula ord (sao) Svordomar (sao) Språksociologi Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar om ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) Hyltenstam, K. & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar.