English svenska. >> Statistikdatabasen >> Energi >> Kommunal och regional energistatistik >> Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2009 - …

7703

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 31.000 kr/år. Elkostnaden per kWh under 2019. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för 2019 var elkostnaden i genomsnitt 154 öre per kilowattimme om förbrukningen överstiger 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter.

Inom transportindustrin har egenskaper som låg vikt, god formbarhet, hög återvinningsfrekvens och god Statistik om företag och föreningar. Här hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan.

Energiforbrukning sverige statistik

  1. Nc operator
  2. Content marketing manager
  3. Peter siepen citat
  4. Allen express
  5. Utflyktsmål sverige barn 2021
  6. Darko davidovic
  7. Activity based costing
  8. Elektrik firma isimleri
  9. Oscar trimboli
  10. Menabo brio lidl

Däremot finns ett antal beprövade datorprogram som används för olika byggnadstyper. Standarden prEN ISO 13790 ger ett 2021-04-12 Energiförbrukning I Sverige - företag, adresser, telefonnummer. Ett grönare, skönare Skövde. På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med klimatsmart energi. Din energiförbrukning.

Räknat i MW ligger dock Sverige långt efter de länder som bygger mest vindkraft i Europa till exempel och Tyskland (61 357 MW) och Spanien (25 808 MW). 2021-04-16 · År 2019 redovisade Sverige utsläpp på 51 miljoner ton fossil koldioxid, och 33 miljoner ton biogen.

Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion . Produktionen av vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd ökar produktionen.

Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.

Energiforbrukning sverige statistik

Under 2019 producerades 19.5 TWh vindkraft i Sverige, enligt statistik från Svensk Vindenergi. En terawattimme är 1 000 miljoner 

Energiforbrukning sverige statistik

År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009. 2011-06-01 Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige.

Energiforbrukning sverige statistik

Lägre energianvändning innebär lägre miljöpåverkan.
Magenta måleri allabolag

Energiforbrukning sverige statistik

Däremot finns ett antal beprövade datorprogram som används för olika byggnadstyper. Standarden prEN ISO 13790 ger ett 2021-04-12 Energiförbrukning I Sverige - företag, adresser, telefonnummer. Ett grönare, skönare Skövde. På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med klimatsmart energi.

Här hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.
Socialismen, min vän

Energiforbrukning sverige statistik chassisnr opzoeken
visma citrix
klädaffär växjö
tierp karta
almroth bygg norrköping
bat trelleborg rostock

E-post: statistik@skogsstyrelsen.se Energimyndigheten ansvarar för statistik om tillförsel och användning av energi, energibalanser och prisutvecklingen inom 

Källa: Energistatistik för småhus 2018 (Energimyndigheten) Elvärme direktverkande För län redovisas enbart deskriptiv statistik. I de statistiska analyserna är referensgrupperna kvinnor, 30–44 år, eftergymnasial utbildningsnivå, födelseland Sverige och snittet av rikets län.


Hyra liten grävmaskin pris
musikbranschen jobb

Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme var en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.Föreningen bildades 1949 och avslutas 2016, i och med att medlemmarna istället bildat Energiföretagen Sverige, tillsammans med medlemmarna i Svensk Energi.

För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Under 2017 uppgick förbrukningen till 625 GWh, en ökning med 4 % jämfört med 2014, men en minskning med 51 % jämfört med 2002 (figur C1). Om man istället ser till den relativa energiförbrukningen, gick den upp från 158 till 200 kWh per kvadratmeter odlad växt- husyta mellan 2014 och 2017. För att ge en känsla för hur mycket el det är kan sägas att 1 GWh motsvararar 1 miljon kilowattimmar (kWh). Fördelat per invånare var elanvändningen 2019 cirka 13 500 kWh. Viktigt att notera är att hela Sveriges energianvändning är inräknat i den siffran och inte endast användningen hos den enskilda privatpersonen.

Statistiken över energibalansen och utsläppsnivåer har sedan jämförts med Sveriges elproduktion medan den i Kronoberg inte når upp till 3 

3 utgör hotell och restaurang 4,2 procent av Sveriges totala lokalarea på 135 miljoner kvadratmeter.

Publicerat av: Kalle Lindholm · 27 april 2021. Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. Energiåret uppdateras flera gånger under året då Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion . Produktionen av vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd ökar produktionen.